Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.93

Verš

iṣṭa-goṣṭhī vicāra kari, nā kariha roṣa
śāstra-dṛṣṭye kahi, kichu nā la-iha doṣa

Synonyma

iṣṭa-goṣṭhī — rozmluva mezi přáteli; vicāra — úvahu; kari — činíme; — ne; kariha — čiň; roṣa — hněv; śāstra-dṛṣṭye — podle závěrů písem; kahi — mluvíme; kichu — jakoukoliv; — ne; la-iha — ber; doṣa — chybu.

Překlad

Bhaṭṭācārya řekl: „Právě jsme s přáteli hovořili a uvažovali o těchto tématech popsaných v písmech. Nerozzlob se prosím, budu říkat jen to, co je v śāstrāch. Nechci tě urazit.“