Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.92

Verš

dekhile nā dekhe tāre bahirmukha jana”
śuni’ hāsi’ sārvabhauma balila vacana

Synonyma

dekhile — i když viděl; — ne; dekhe — vidí; tāre — Nejvyšší Osobu; bahiḥ-mukha jana — člověk ovlivněný vnější energií; śuni' — když to slyšel; hāsi' — usmívající se; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; balila — řekl; vacana — slova.

Překlad

„Ten, kdo je ovlivněný vnější energií, se nazývá bahirmukha jana, světský člověk, protože nemůže skutečnou podstatu pochopit ani navzdory svému vnímání.“ Když to Sārvabhauma Bhaṭṭācārya slyšel, usmál se a promluvil takto:

Význam

Nemá-li někdo očištěné srdce, nemůže v sobě probudit transcendentální povahu oddané služby. Pán Kṛṣṇa to potvrzuje v Bhagavad-gītě (7.28):

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ

„Ti, kdo jednali zbožně v tomto i dřívějších životech a jejichž hříšné činy jsou zcela vymazány, jsou osvobozeni od dualit iluze a s odhodláním Mi slouží.“

Je-li někdo opravdu zaměstnán čistou oddanou službou, je třeba vědět, že již dosáhl osvobození od všech reakcí za hříšné jednání. Jinými slovy to znamená, že oddaní jsou již zbavení hříchu. Hříšník, nevěřící (duṣkṛtī), se nemůže věnovat oddané službě. Oddanou službou se nelze zaměstnat ani na základě učené spekulace. Abychom mohli vykonávat čistou oddanou službu, musíme si počkat na Pánovu milost.