Skip to main content

Synonyma

dvija-śreṣṭhāḥ
ó nejlepší mezi dvojzrozenými — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.13
nejlepší z brāhmaṇůŚrīmad-bhāgavatam 4.22.12
ó nejlepší z brāhmaṇůŚrīmad-bhāgavatam 11.13.39, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.46
sarit-śreṣṭhāḥ
nejlepší z různých posvátných vod — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.10
sura-śreṣṭhāḥ
hlavní polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.16
ó nejlepší z polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.21, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.47
vibudha-śreṣṭhāḥ
ó nejlepší z učených osobností — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.25-26
śreṣṭhāḥ
lepší — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.28, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.30
nejlepší — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.32
nanejvýš vynikající — Śrīmad-bhāgavatam 10.75.13
ó nejlepší — Śrīmad-bhāgavatam 10.78.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.42

Filter by hierarchy