Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.29.29

Verš

tatrāpi sparśa-vedibhyaḥ
pravarā rasa-vedinaḥ
tebhyo gandha-vidaḥ śreṣṭhās
tataḥ śabda-vido varāḥ

Synonyma

tatra — mezi nimi; api — navíc; sparśa-vedibhyaḥ — než ty, které vnímají dotek; pravarāḥ — lepší; rasa-vedinaḥ — ty, které vnímají chuť; tebhyaḥ — než ty; gandha-vidaḥ — ty, které vnímají vůni; śreṣṭhāḥ — lepší; tataḥ — než ty; śabda-vidaḥ — ty, které vnímají zvuk; varāḥ — lepší.

Překlad

Z živých bytostí s vyvinutým smyslovým vnímáním jsou ty, které vyvinuly chuť, lepší než ty, které vyvinuly pouze cit. Lepší než ty jsou bytosti, které vyvinuly čich, a ještě lepší jsou ty, které vyvinuly sluch.

Význam

I když na Západě lidé uznávají Darwina jako autora evoluční teorie, věda o evoluci není nová. Postupný vývoj byl znám již mnohem dříve ze Śrīmad-Bhāgavatamu, který byl sepsán před pěti tisíci lety. Bhāgavatam zaznamenává výroky Kapily Muniho, Jenž byl přítomný téměř na počátku stvoření. Toto poznání existuje od védských dob a védská literatura odhaluje všechny souvislosti — teorie evoluce neboli postupného vývoje není pro Vedy nic nového.

Je zde řečeno, že evoluční proces se týká i stromů — různé druhy stromů vnímají dotek. Ryby jsou lepší než stromy, protože mají vyvinutou chuť. Lepší než ryby jsou včely, které mají vyvinutý čich, a ještě lepší jsou hadi, protože mají vyvinutý sluch. V noční tmě si hadi dokáží najít potravu po sluchu, neboť slyší příjemné kvákání žab. Had ví: “Tady je žába,” a chytí ji díky zvuku, který žába vydává. Tento příklad se někdy uvádí v souvislosti s lidmi, kteří vydávají zvuky, pouze aby si přivolali smrt. Můžeme mít jemný jazyk schopný vydávat zvuky jako žába, ale tyto vibrace pouze přivolávají smrt. Nejlepším použitím jazyka a zvukové vibrace je zpívat Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. To nás ochrání před krutou smrtí.