Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.70

Verš

tapo vidyā ca viprāṇāṁ
niḥśreyasa-kare ubhe
te eva durvinītasya
kalpete kartur anyathā

Synonyma

tapaḥ — askeze; vidyā — poznání; ca — také; viprāṇām — brāhmaṇů; niḥśreyasa — toho, co je příznivé pro povznesení; kare — jsou příčinou; ubhe — obojí; te — tato askeze a poznání; eva — vskutku; durvinītasya — když je takový člověk zpupný; kalpete — stanou se; kartuḥ — konatele; anyathā — pravý opak.

Překlad

“Pro brāhmaṇu jsou zdrženlivost a učenost příznivými vlastnostmi, ale pokud jich nabyde člověk, který není mírný a ušlechtilý, jsou velice nebezpečné.”

Význam

Říká se, že drahokam má velkou cenu, ale na hlavě hada je nebezpečný, navzdory své hodnotě. Podobně platí, že když materialistický neoddaný dosáhne úspěchu v učenosti a zdrženlivosti, tento úspěch je nebezpečný pro celou společnost. Takzvaně učení vědci například vynalezli atomové zbraně, které ohrožují celé lidstvo. Proto je řečeno: maṇinā bhūṣitaḥ sarpaḥ kim asau na bhayaṅkaraḥ. Had s drahokamem na své kápi je stejně nebezpečný jako had, který žádný drahokam nemá. Durvāsā Muni byl učený brāhmaṇa obdařený mystickou silou, ale jelikož postrádal šlechetné chování, nevěděl, jak svou sílu použít. Byl proto nesmírně nebezpečný. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, není nikdy nakloněn nebezpečné osobě, která zneužívá mystické síly pro své osobní cíle. Řízením přírodních zákonů se tedy zneužití síly nakonec nestává zdrojem nebezpečí pro společnost, ale pro toho, kdo jí zneužívá.