Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.57-59

Verš

ahaṁ sanat-kumāraś ca
nārado bhagavān ajaḥ
kapilo ’pāntaratamo
devalo dharma āsuriḥ
marīci-pramukhāś cānye
siddheśāḥ pāra-darśanāḥ
vidāma na vayaṁ sarve
yan-māyāṁ māyayāvṛtāḥ
tasya viśveśvarasyedaṁ
śastraṁ durviṣahaṁ hi naḥ
tam evaṁ śaraṇaṁ yāhi
haris te śaṁ vidhāsyati

Synonyma

aham — já; sanat-kumāraḥ ca — a čtyři Kumārové (Sanaka, Sanātana, Sanat-kumāra a Sananda); nāradaḥ — nebeský mudrc Nārada; bhagavān ajaḥ — nejvyšší tvor ve vesmíru, Pán Brahmā; kapilaḥ — syn Devahūti; apāntaratamaḥ — Vyāsadeva; devalaḥ — velký mudrc Devala; dharmaḥ — Yamarāja; āsuriḥ — velký světec Āsuri; marīci — velký světec Marīci; pramukhāḥ — jím vedeni; ca — také; anye — další; siddha-īśāḥ — všichni oplývající dokonalým poznáním; pāra-darśanāḥ — viděli vrchol všeho poznání; vidāmaḥ — rozumíme; na — ne; vayam — my všichni; sarve — úplně; yat- māyām — Jeho matoucí energii; māyayā — touto matoucí energií; āvṛtāḥ — zahaleni; tasya — Jeho; viśva-īśvarasya — Pána vesmíru; idam — tato; śastram — zbraň (disk); durviṣaham — dokonce nesnesitelná; hi — vskutku; naḥ — pro nás; tam — k Němu; evam — proto; śaraṇam yāhi — jdi vyhledat útočiště; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; te — pro tebe; śam — dobro; vidhāsyati — jistě vykoná.

Překlad

“Já (Pán Śiva), Sanat-kumāra, Nārada, velectěný Pán Brahmā, Kapila (syn Devahūti), Apāntaratama (Pán Vyāsadeva), Devala, Yamarāja, Āsuri, Marīci a mnoho světců pod jeho vedením i mnozí další, kteří dosáhli dokonalosti, známe minulost, přítomnost a budoucnost. Jsme však zahaleni matoucí energií Pána, a proto nevíme, kam až tato Jeho energie sahá. Měl by ses obrátit o pomoc na Nejvyšší Osobnost Božství, neboť i pro nás je Sudarśana cakra nesnesitelná. Jdi za Pánem Viṣṇuem. Jistě bude natolik laskavý, že se postará o tvé dobro.”