Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.56

Verš

śrī-śaṅkara uvāca
vayaṁ na tāta prabhavāma bhūmni
yasmin pare ’nye ’py aja-jīva-kośāḥ
bhavanti kāle na bhavanti hīdṛśāḥ
sahasraśo yatra vayaṁ bhramāmaḥ

Synonyma

śrī-śaṅkaraḥ uvāca — Pán Śiva řekl; vayam — my; na — ne; tāta — můj drahý synu; prabhavāmaḥ — máme dostatek schopností; bhūmni — oproti vznešenému Pánu, Nejvyšší Osobnosti Božství; yasmin — v němž; pare — v Transcendenci; anye — jiní; api — dokonce; aja — Pán Brahmā; jīva — živé bytosti; kośāḥ — vesmíry; bhavanti — mohou se stát; kāle — v pravý čas; na — ne; bhavanti — mohou se stát; hi — jistě; īdṛśāḥ — takto; sahasraśaḥ — mnoho tisíců a miliónů; yatra — v nichž; vayam — my všichni; bhramāmaḥ — putujeme.

Překlad

Pán Śiva řekl: “Můj drahý synu, já, Pán Brahmā a ostatní polobozi, kteří putujeme v tomto vesmíru s mylnými představami o své velikosti, nedovedeme projevit žádnou moc, která by mohla soupeřit s Nejvyšší Osobností Božství, neboť nesčetné vesmíry a jejich obyvatelé vznikají a zanikají na pouhý pokyn Pána.”

Význam

V hmotném světě existuje nespočet vesmírů a v nich nespočet Brahmů, Śivů a dalších polobohů. Ti všichni putují v tomto hmotném světě pod svrchovaným řízením Osobnosti Božství. Nikdo tedy nemůže soupeřit se silou Pána. I Pán Śiva odmítl poskytnout Durvāsovi ochranu, neboť také podléhal paprskům Sudarśana cakry vyslané Nejvyšší Osobností Božství.