Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.33-35

Verš

gavāṁ rukma-viṣāṇīnāṁ
rūpyāṅghrīṇāṁ suvāsasām
payaḥśīla-vayo-rūpa-
vatsopaskara-sampadām
prāhiṇot sādhu-viprebhyo
gṛheṣu nyarbudāni ṣaṭ
bhojayitvā dvijān agre
svādv annaṁ guṇavattamam
labdha-kāmair anujñātaḥ
pāraṇāyopacakrame
tasya tarhy atithiḥ sākṣād
durvāsā bhagavān abhūt

Synonyma

gavām — krávy; rukma-viṣāṇīnām — se zlatem zdobenými rohy; rūpya- aṅghrīṇām — s postříbřenými kopyty; su-vāsasām — krásně ozdobené přehozy; payaḥ-śīla — s plnými vemeny; vayaḥ — mladé; rūpa — překrásné; vatsa-upaskara-sampadām — s hezkými telátky; prāhiṇot — daroval; sādhu- viprebhyaḥ — brāhmaṇům a svatým mužům; gṛheṣu — (kteří přišli) do jeho domu; nyarbudāni — sto miliónů; ṣaṭ — šestkrát; bhojayitvā — nasytil je; dvijān agre — zprvu brāhmaṇy; svādu annam — chutnými jídly; guṇavat- tamam — velmi lahodnými; labdha-kāmaiḥ — těchto brāhmaṇů, kteří byli dokonale uspokojeni; anujñātaḥ — se svolením; pāraṇāya — pro ukončení Dvādaśī; upacakrame — přichystal se k závěrečnému obřadu; tasya — jeho (Ambarīṣe); tarhi — ihned; atithiḥ — nezvaný host; sākṣāt — přímo; durvāsāḥ — velký mystik Durvāsā; bhagavān — velice mocný; abhūt — objevil se jako host.

Překlad

Poté Mahārāja Ambarīṣa uspokojil všechny hosty, kteří přišli do jeho domu, počínaje brāhmaṇy. Rozdal šest set miliónů krav s pozlacenými rohy a postříbřenými kopyty. Všechny byly ozdobené přehozy a měly plná vemena, byly mírné, mladé a krásné a byly doprovázené svými telátky. Potom král všechny brāhmaṇy hojně nasytil, a když byli dokonale spokojeni, přichystal se s jejich svolením ukončit Ekādaśī přerušením půstu. V tu chvíli se tam však jako nezvaný host objevil velký a mocný mystik Durvāsā Muni.