Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.18.5

Verš

śrī-rājovāca
brahmarṣir bhagavān kāvyaḥ
kṣatra-bandhuś ca nāhuṣaḥ
rājanya-viprayoḥ kasmād
vivāhaḥ pratilomakaḥ

Synonyma

śrī-rājā uvāca — Mahārāja Parīkṣit se dotázal; brahma-ṛṣiḥ — nejlepší z brāhmaṇů; bhagavān — velice mocný; kāvyaḥ — Śukrācārya; kṣatra- bandhuḥ — patřil do třídy kṣatriyů; ca — i; nāhuṣaḥ — král Yayāti; rājanya- viprayoḥ — mezi brāhmaṇou a kṣatriyou; kasmāt — jak; vivāhaḥ — manželský vztah; pratilomakaḥ — odporující běžným usměrňujícím zásadám.

Překlad

Mahārāja Parīkṣit řekl: “Śukrācārya byl velice mocný brāhmaṇa a Mahārāja Yayāti byl kṣatriya. Rád bych proto věděl, jak došlo k tomuto sňatku typu pratiloma.”

Význam

Ve védské společnosti je obvyklé uzavírat manželství mezi kṣatriyi, nebo mezi brāhmaṇy. Pokud se ale někdy uzavře sňatek mezi příslušníky různých tříd, takové manželství je pak dvojího druhu: anuloma a pratiloma. Anuloma neboli manželství brāhmaṇy s dcerou kṣatriyi je přípustné, avšak pratiloma neboli manželství mezi kṣatriyou a dcerou brāhmaṇy se běžně nedovoluje. Mahārāje Parīkṣita proto zajímalo, jak mohl mocný brāhmaṇa, jako byl Śukrācārya, přistoupit na myšlenku pratilomy. Chtěl vědět, co vedlo k tomuto neobvyklému sňatku.