Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.18.12-14

Verš

yair idaṁ tapasā sṛṣṭaṁ
mukhaṁ puṁsaḥ parasya ye
dhāryate yair iha jyotiḥ
śivaḥ panthāḥ pradarśitaḥ
yān vandanty upatiṣṭhante
loka-nāthāḥ sureśvarāḥ
bhagavān api viśvātmā
pāvanaḥ śrī-niketanaḥ
vayaṁ tatrāpi bhṛgavaḥ
śiṣyo ’syā naḥ pitāsuraḥ
asmad-dhāryaṁ dhṛtavatī
śūdro vedam ivāsatī

Synonyma

yaiḥ — jimiž; idam — celý tento vesmír; tapasā — askezí; sṛṣṭam — byl stvořen; mukham — tvář; puṁsaḥ — Nejvyšší Osoby; parasya — transcendentální; ye — ti, kteří (jsou); dhāryate — je vždy nesena; yaiḥ — jimiž; iha — zde; jyotiḥbrahmajyoti, záře Nejvyššího Pána, Kṛṣṇy; śivaḥ — nanejvýš příznivá; panthāḥ — cesta; pradarśitaḥ — je ukazována; yān — jimž; vandanti — přednášeny modlitby; upatiṣṭhante — ctí a následují; loka- nāthāḥ — vládci různých planet; sura-īśvarāḥ — polobozi; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; api — i; viśva-ātmā — Nadduše; pāvanaḥ — očišťující; śrī-niketanaḥ — manžel bohyně štěstí; vayam — my (jsme); tatra api — ještě vznešenější než jiní brāhmaṇi; bhṛgavaḥ — potomci Bhṛgua; śiṣyaḥ — žák; asyāḥ — její; naḥ — náš; pitā — otec; asuraḥ — démon; asmat- dhāryam — které máme nosit my; dhṛtavatī — oblékla si; śūdraḥ — pracující, jenž není brāhmaṇou; vedam — Védy; iva — jako; asatī — nestoudná.

Překlad

“Patříme ke kvalifikovaným brāhmaṇům, kteří jsou uznáváni jako tvář Nejvyšší Osobnosti Božství. Svou askezí stvořili brāhmaṇové celý tento vesmír a ve svých srdcích stále chovají Absolutní Pravdu. To oni ukazují cestu vedoucí ke štěstí, cestu védské civilizace. Jelikož jsou na tomto světě jediným cílem uctívání, i velcí polobozi, vládci různých planet, a dokonce i Nejvyšší Osobnost Božství, Nadduše, nejvyšší očišťovatel a manžel bohyně štěstí, se k nim modlí a uctívají je. A my jsme hodni ještě větší úcty, neboť pocházíme z dynastie Bhṛgua. Přestože otec této ženy, jeden z démonů, je naším žákem, oblékla si moje šaty, jako když se śūdra zmocní védského poznání.”