Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.18.11

Verš

aho nirīkṣyatām asyā
dāsyāḥ karma hy asāmpratam
asmad-dhāryaṁ dhṛtavatī
śunīva havir adhvare

Synonyma

aho — ó; nirīkṣyatām — jen se podívejte; asyāḥ — její (Śarmiṣṭhy); dāsyāḥ — jako naše služebná; karma — jednání; hi — zajisté; asāmpratam — nedbající na etiketu; asmat-dhāryam — mé šaty; dhṛtavatī — oblékla si; śunī iva — jako pes; haviḥ — přečištěné máslo; adhvare — určené k obětování.

Překlad

“Jen se podívejte, co si dovoluje tahle služebná! Śarmiṣṭhā si oblékla moje šaty bez ohledu na jakoukoliv etiketu jako pes, který krade přečištěné máslo určené pro oběť!”