Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.18.10

Verš

śarmiṣṭhājānatī vāso
guru-putryāḥ samavyayat
svīyaṁ matvā prakupitā
devayānīdam abravīt

Synonyma

śarmiṣṭhā — dcera Vṛṣaparvy; ajānatī — nevědomky; vāsaḥ — šaty; guru- putryāḥ — Devayānī, dcery gurua; samavyayat — oblékla si; svīyam — její; matvā — myslela si; prakupitā — rozzlobená; devayānī — Śukrācāryova dcera; idam — toto; abravīt — řekla.

Překlad

Śarmiṣṭhā si nevědomky oblékla šaty Devayānī, a tím ji velice rozzlobila. Devayānī pak řekla: