Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.22.2

Verš

śrī-balir uvāca
yady uttamaśloka bhavān mameritaṁ
vaco vyalīkaṁ sura-varya manyate
karomy ṛtaṁ tan na bhavet pralambhanaṁ
padaṁ tṛtīyaṁ kuru śīrṣṇi me nijam

Synonyma

śrī-baliḥ uvāca — Bali Mahārāja pravil; yadi — jestliže; uttamaśloka — ó Nejvyšší Pane; bhavān — Ty; mama — moje; īritam — slíbené; vacaḥ — slova; vyalīkam — nepravdivá; sura-varya — ó největší ze všech surů (polobohů); manyate — pokud si to myslíš; karomi — učiním; ṛtam — pravdou; tat — ten (slib); na — ne; bhavet — stane se; pralambhanam — podvod; padam — krok; tṛtīyam — třetí; kuru — udělej; śīrṣṇi — na hlavu; me — mou; nijam — Tvoji lotosovou nohu.

Překlad

Bali Mahārāja pravil: Ó nejlepší Osobnosti Božství, nejvyšší cíli uctívání všech polobohů, pokud si myslíš, že jsem porušil svůj slib, zajisté se postarám o nápravu. Nemohu dopustit, aby můj slib zůstal nesplněný. Umísti proto prosím třetí krok svou lotosovou nohou na moji hlavu.

Význam

Bali Mahārāja pochopil trik Pána Vāmanadeva, který se přidal na stranu polobohů a přišel za ním jako žebrák. Přestože úmyslem Pána bylo ho podvést, Bali se radoval, když si pomyslel, že Pán podvádí svého oddaného, aby ho proslavil. Říká se, že Bůh je dobrý, a to je pravda. Je dobrý, ať podvádí, nebo odměňuje. Proto Ho Bali Mahārāja oslovil jménem Uttamaśloka. “Pane,” řekl, “jsi neustále opěvován těmi nejlepšími verši. Ve prospěch polobohů ses přestrojil, abys mě oklamal žádostí o pouhé tři kroky země, ale později jsi zvětšil své tělo do takových rozměrů, že jsi dvěma kroky pokryl celý vesmír. Jelikož jsi jednal v zájmu svých oddaných, nepovažuješ to za podvádění. Co se dá dělat. Já nemůžu být považován za oddaného. Přišel jsi však ke mně žebrat, přestože jsi manželem bohyně štěstí, a proto Tě musím uspokojit, jak nejlépe dovedu. Nemysli si tedy prosím, že Tě chci podvést. Musím splnit svůj slib. Mám stále ještě své tělo. Všechen majetek jsi mi již odebral, ale zbývá mi ještě mé tělo. Nabízím Ti ho pro Tvé uspokojení. Prosím, umísti svůj třetí krok na mou hlavu.” Někdo může namítat: Pán dvěma kroky pokryl celý vesmír. Jak by mohla Baliho hlava stačit pro Jeho třetí krok? Bali Mahārāja však uvažoval, že vlastník nezbytně převyšuje své vlastnictví. I když mu tedy Pán odebral všechen majetek, hlava majitele, Baliho Mahārāje, mohla poskytnout postačující místo pro Pánův třetí krok.