Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.22.3

Verš

bibhemi nāhaṁ nirayāt pada-cyuto
na pāśa-bandhād vyasanād duratyayāt
naivārtha-kṛcchrād bhavato vinigrahād
asādhu-vādād bhṛśam udvije yathā

Synonyma

bibhemi — mám strach; na — ne; aham — já; nirayāt — z utrpení v pekle; pada-cyutaḥ — ani se nebojím, že přijdu o své postavení; na — ani; pāśa-bandhāt — ze spoutání Varuṇovými provazy; vyasanāt — ani z neštěstí; duratyayāt — které pro mě bylo nesnesitelné; na — ani; eva — jistě; artha-kṛcchrāt — kvůli chudobě, nedostatku peněz; bhavataḥ — od Tebe; vinigrahāt — z trestu, který nyní zakouším; asādhu-vādāt — z potupy; bhṛśam — velice; udvije — jsem plný úzkosti; yathā — jako.

Překlad

Nebojím se tolik, že budu připraven o všechno své vlastnictví, že budu žít v pekle, že budu pro svou chudobu spoután Varuṇovými provazy nebo že mě potrestáš, jako se bojím potupy.

Význam

I když se Bali Mahārāja plně odevzdal Nejvyšší Osobnosti Božství, nemohl by snést potupu, že podvedl bráhmanského brahmacārīna. Bylo pro něj velmi důležité zachovat si dobrou pověst a důkladně přemýšlel, jak zabránit jejímu poškození. Pán mu proto dal dobrou radu, aby zahanbení předešel tím, že obětuje svou hlavu. Vaiṣṇava se nebojí žádného trestu. Nārāyaṇa-parāḥ sarve na kutaścana bibhyati (Bhāg. 6.17.28).