Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.17.28

Verš

nārāyaṇa-parāḥ sarve
na kutaścana bibhyati
svargāpavarga-narakeṣv
api tulyārtha-darśinaḥ

Synonyma

nārāyaṇa-parāḥ — čistí oddaní, které zajímá pouze služba Nārāyaṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství; sarve — všichni; na — ne; kutaścana — kdekoliv; bibhyati — bojí se; svarga — na vyšších planetárních soustavách; apavarga — při osvobození; narakeṣu — a v pekle; api — i; tulya — stejná; artha — hodnota; darśinaḥ — kteří vidí.

Překlad

Oddaní, kteří jsou zaměstnaní výhradně oddanou službou Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇovi, se nikdy nebojí žádných životních podmínek. Nebeské planety, osvobození a pekelné planety pro ně znamenají jedno a totéž, neboť je zajímá pouze služba Pánu.

Význam

Pārvatī se přirozeně mohla zeptat, jak oddaní dosáhli takové vznešenosti. Tento verš proto vysvětluje, že jsou nārāyaṇa-para, závislí výhradně na Nārāyaṇovi. Nevadí jim nepříznivé zvraty v životě, neboť se ve službě Nārāyaṇovi naučili tolerovat všechny těžkosti, které mohou nastat. Nestarají se o to, zda jsou v nebi či v pekle; pouze slouží Pánu. V tom spočívá jejich vznešenost. Ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanam — jsou plně zaměstnáni službou Pánu, a proto jsou vznešení. Výrazem bhṛtya-bhṛtyānām Pán Śiva poukázal na to, že Citraketu byl jedním příkladem tolerance a vznešenosti, ale že slavní jsou všichni oddaní, kteří se odevzdali Pánu jako Jeho věční služebníci. Netouží po štěstí, které skýtá dosažení nebeských planet, osvobození nebo splynutí s Brahmanem, svrchovanou duchovní září. Takové výhody jejich mysl nepřitahují. Zajímají se pouze o přímou službu Pánu.