Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.23

Verš

pitryaṁ ca sthānam ātiṣṭha
yathoktaṁ brahmavādibhiḥ
mayy āveśya manas tāta
kuru karmāṇi mat-paraḥ

Synonyma

pitryam — otcovský; ca — také; sthānam — místo, trůn; ātiṣṭha — usedni na; yathā-uktam — jak je popsáno; brahmavādibhiḥ — následovníky védské civilizace; mayi — do Mě; āveśya — plně pohroužená; manaḥ — mysl; tāta — Můj milý hochu; kuru — vykonávej; karmāṇi — předepsané povinnosti; mat-paraḥ — jen abys jednal v Mém zájmu.

Překlad

Po dokončení obřadů se ujmi otcova království. Usedni na trůn a nenech se znepokojit materialistickými činnostmi. Prosím, soustřeď svou mysl neustále na Mě. Formálně se můžeš věnovat svým povinnostem, aniž bys porušoval příkazy Véd.

Význam

Když se člověk stane oddaným, již není vázán žádnými védskými povinnostmi. Každý musí plnit mnoho povinností, ale jakmile plně zasvětí svůj život Pánu, již žádné závazky nemá. Śrīmad-Bhāgavatam (11.5.41) uvádí:

devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṝṇāṁ
na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
gato mukundaṁ parihṛtya kartam

Ten, kdo se zcela odevzdal lotosovým nohám Pána, již nemá žádný dluh vůči svým předkům, velkým mudrcům, lidské společnosti či jakékoliv živé bytosti.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Prahlādu Mahārājovi přesto doporučil řídit se usměrňujícími zásadami, neboť se měl stát králem, a ostatní tedy budou následovat jeho příklad. Proto mu poradil věnovat se svým politickým povinnostem, aby se tak lidé stali oddanými Pána.

yad yad ācarati śreṣṭhas
tad tad evetaro janaḥ
sa yat pramāṇaṁ kurute
lokas tad anuvartate

“Cokoliv dělá velký člověk, dělají pak i obyčejní lidé. Celý svět následuje vzor, který svým příkladem stanoví.” (Bg. 3.21) Není správné lpět na materialistickém jednání. Oddaný však může tyto činnosti vykonávat, aby dal příklad obyčejným lidem, že se nikdo nemá odklánět od védských příkazů.