Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.22

Verš

kuru tvaṁ preta-kṛtyāni
pituḥ pūtasya sarvaśaḥ
mad-aṅga-sparśanenāṅga
lokān yāsyati suprajāḥ

Synonyma

kuru — vykonej; tvam — ty; preta-kṛtyāni — obřad prováděný po smrti; pituḥ — tvého otce; pūtasya — již očištěný; sarvaśaḥ — po všech stránkách; mat-aṅga — Mého těla; sparśanena — dotekem; aṅga — Mé milé dítě; lokān — na planety; yāsyati — bude povznesen; su-prajāḥ — aby se stal řádným občanem.

Překlad

Mé milé dítě, tvůj otec se již očistil dotekem Mého těla v okamžiku smrti. Nicméně povinností syna je vykonat po otcově smrti obřad śrāddha, aby mohl otec dosáhnout planetární soustavy, kde se může stát řádným občanem a oddaným.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura v této souvislosti říká, že i když byl Hiraṇyakaśipu již očištěn, musel se narodit ve vyšší planetární soustavě, aby se stal znovu oddaným. Prahlāda Mahārāja byl vyzván, aby v rámci etikety vykonal příslušný obřad, neboť Nejvyšší Osobnost Božství nechce za žádných okolností zastavit dodržování usměrňujících zásad. Madhva Muni také připomíná:

madhu-kaiṭabhau bhakty-abhāvā
dūrau bhagavato mṛtau
tama eva kramād āptau
bhaktyā ced yo hariṁ yayau

Když Nejvyšší Pán zabil démony Madhua a Kaiṭabhu, jejich příbuzní rovněž uspořádali náležité obřady, aby se tito démoni mohli vrátit domů, zpátky k Bohu.