Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.19

Verš

yatra yatra ca mad-bhaktāḥ
praśāntāḥ sama-darśinaḥ
sādhavaḥ samudācārās
te pūyante ’pi kīkaṭāḥ

Synonyma

yatra yatra — kdekoliv a kdykoliv; ca — také; mat-bhaktāḥ — Moji oddaní; praśāntāḥ — neobyčejně klidní; sama-darśinaḥ — vidící všechny stejně; sādhavaḥ — se všemi dobrými vlastnostmi; samudācārāḥ — stejnou měrou velkodušní; te — oni všichni; pūyante — jsou očištěni; api — dokonce; kīkaṭāḥ — zdegradovaná země nebo její obyvatelé.

Překlad

Kdekoliv žijí klidní oddaní, kteří vidí všechny stejně, jež jsou ušlechtilého chování a jež zdobí všechny dobré vlastnosti, taková místa a dynastie budou očištěny, přestože jsou hodny zavržení.

Význam

Kdekoliv pobývají vznešení oddaní, jsou očištěni nejen oni a jejich dynastie, ale i celá země.