Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.20

Verš

sarvātmanā na hiṁsanti
bhūta-grāmeṣu kiñcana
uccāvaceṣu daityendra
mad-bhāva-vigata-spṛhāḥ

Synonyma

sarva-ātmanā — v každém ohledu, včetně hněvu a nenávisti; na — nikdy; hiṁsanti — poškozují; bhūta-grāmeṣu — mezi všemi životními druhy; kiñcana — kteroukoliv z nich; ucca-avaceṣu — živé bytosti na nižší a vyšší úrovni; daitya-indra — ó můj milý Prahlāde, králi Daityů; mat-bhāva — díky oddané službě Mně; vigata — zanechané; spṛhāḥ — všechny hmotné nálady hněvu a chamtivosti.

Překlad

Můj milý Prahlāde, králi Daityů, můj oddaný je poután ke službě Mně, a proto nerozlišuje mezi živými bytostmi na nižší a vyšší úrovni. Nikdy vůči nikomu nechová zášť.