Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.7.35

Verš

śrī-viśvarūpa uvāca
vigarhitaṁ dharma-śīlair
brahmavarca-upavyayam
kathaṁ nu mad-vidho nāthā
lokeśair abhiyācitam
pratyākhyāsyati tac-chiṣyaḥ
sa eva svārtha ucyate

Synonyma

śrī-viśvarūpaḥ uvāca — Śrī Viśvarūpa pravil; vigarhitam — odsouzené; dharma-śīlaiḥ — těmi, kdo mají úctu k náboženským zásadám; brahma-varcaḥ — bráhmanské síly; upavyayam — způsobuje ztrátu; katham — jak; nu — vskutku; mat-vidhaḥ — osoba, jako jsem já; nāthāḥ — ó pánové; loka-īśaiḥ — vládci různých planet; abhiyācitam — žádost; pratyākhyāsyati — odmítne; tat-śiṣyaḥ — který je na úrovni jejich žáka; saḥ — to; eva — vskutku; sva-arthaḥ — skutečný zájem; ucyate — je popsáno jako.

Překlad

Śrī Viśvarūpa řekl: Ó polobozi, i když je přijímání kněžského stavu odsuzované, jelikož vede ke ztrátě dříve nabyté bráhmanské síly, jak může osoba, jako jsem já, odmítnout vaši osobní žádost? Jste všichni vznešení vládci celého vesmíru. Já jsem vaším žákem a musím se od vás mnohému naučit; proto vás nemohu odmítnout. Musím souhlasit pro své vlastní dobro.

Význam

Činnosti kvalifikovaného brāhmaṇy jsou paṭhana, pāṭhana, yajana, yājana, dāna a pratigraha. Slova yajana a yājana znamenají, že brāhmaṇa se stává knězem obyvatel v zájmu jejich budoucího štěstí. Ten, kdo přijme roli duchovního mistra, neutralizuje hříšné reakce yajamāny—osoby, pro niž vykonává yajñu. Tím se snižuje množství výsledků zbožných činností, které dříve kněz či duchovní mistr vykonal. Učení brāhmaṇové proto kněžský stav nepřijímají. Vysoce vzdělaný brāhmaṇa Viśvarūpa se však stal knězem polobohů, protože k nim měl hlubokou úctu.