Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.13.10

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ sañcodito viprair
marutvān ahanad ripum
brahma-hatyā hate tasminn
āsasāda vṛṣākapim

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; sañcoditaḥ — povzbuzený; vipraiḥ — brāhmaṇy; marutvān — Indra; ahanat — zabil; ripum — svého nepřítele, Vṛtrāsuru; brahma-hatyā — hříšná reakce za zabití brāhmaṇy; hate — byl zabit; tasmin — když on (Vṛtrāsura); āsasāda — přišla k; vṛṣākapim — Indrovi, který je také známý jako Vṛṣākapi.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Indra, povzbuzený slovy mudrců, zabil Vṛtrāsuru a poté ho provázela hříšná reakce za zabití brāhmaṇy (brahma-hatyā).

Význam

Poté, co Indra zabil Vṛtrāsuru, nemohl překonat hříšné reakce za zabití brāhmaṇy (brahma-hatyā). Předtím již zabil jednoho brāhmaṇu, Viśvarūpu, z hněvu vyvolaného okolnostmi, ale tentokrát na radu mudrců zabil dalšího brāhmaṇu plánovaně. Hříšná reakce byla proto větší než předtím a Indra se jí nemohl zbavit pouhým vykonáním obětí pro odčinění. Musel podstoupit krutý sled hříšných reakcí, a když byl tímto utrpením osvobozen, brāhmaṇové mu dovolili vykonat oběť koně. Plánované páchání hříšných činů na základě zpívání svatého jména Pána nebo podstupování odčinění (prāyaścitta) nezbaví následků nikoho — ani Indru či Nahuṣu. Nahuṣa zastával funkci Indry během jeho nepřítomnosti na nebeských planetách, kdy Indra putoval z místa na místo, aby se oprostil od hříšných reakcí.