Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.12.19

Verš

indra uvāca
aho dānava siddho ’si
yasya te matir īdṛśī
bhaktaḥ sarvātmanātmānaṁ
suhṛdaṁ jagad-īśvaram

Synonyma

indraḥ uvāca — Indra řekl; aho — hej; dānava — ó démone; siddhaḥ asi — nyní jsi dokonalý; yasya — jehož; te — tvoje; matiḥ — vědomí; īdṛśī — takové; bhaktaḥ — velký oddaný; sarva-ātmanā — bez odchýlení; ātmānam — Nadduši; suhṛdam — nejlepšímu příteli; jagat-īśvaram — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Indra řekl: Ó velký démone, podle tvé schopnosti rozlišovat a vytrvalosti v oddané službě bez ohledu na tvé nebezpečné postavení vidím, že jsi dokonalý oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství, Nadduše a přítele všech.

Význam

V Bhagavad-gītě (6.22) je řečeno:

yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ
manyate nādhikaṁ tataḥ
yasmin sthito na duḥkhena
guruṇāpi vicālyate

“Když člověk pevně setrvává ve vědomí Kṛṣṇy, nikdy se neodchýlí od pravdy a poté, co dosáhl tohoto postavení, myslí na to, že nic cennějšího již neexistuje. V takovém stavu jím neotřesou ani ty největší potíže.” Čistého oddaného nikdy neznepokojí žádná nepříjemná situace. Indru překvapilo, když viděl, že Vṛtrāsura zůstal klidný a zabraný v oddané službě Pánu, neboť takovou mentalitu démoni neprojevují. Milostí Nejvyšší Osobnosti Božství se však může kdokoliv stát vznešeným oddaným (striyo vaiśyās tathā śūdrās te 'pi yānti parāṁ gatim). Čistý oddaný má jisté, že se vrátí domů, zpátky k Bohu.