Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.1.45

Verš

yena yāvān yathādharmo
dharmo veha samīhitaḥ
sa eva tat-phalaṁ bhuṅkte
tathā tāvad amutra vai

Synonyma

yena — kterou osobou; yāvān — do jaké míry; yathā — jakým způsobem; adharmaḥ — bezbožné činnosti; dharmaḥ — zbožné činnosti; — nebo; iha — v tomto životě; samīhitaḥ — vykonané; saḥ — ta osoba; eva — vskutku; tat-phalam — příslušný výsledek toho; bhuṅkte — užívá si nebo trpí; tathā — takto; tāvat — do té míry; amutra — v příštím životě; vai — vskutku.

Překlad

Úměrně rozsahu zbožných či bezbožných činností vykonaných v tomto životě si živá bytost musí užívat nebo vytrpět odpovídající reakce své karmy v životě příštím.

Význam

ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā
madhye tiṣṭhanti rājasāḥ
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā
adho gacchanti tāmasāḥ

Ti, kdo jednají v kvalitě dobra, budou přemístěni na vyšší planetární soustavy a stanou se polobohy; ti, kdo jednají běžným způsobem a nepáchají příliš hříšné činy, zůstanou v tomto středním planetárním systému a ti, kdo se dopouštějí odporných hříšných činností, musí podstoupit pekelný život.