Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.1.44

Verš

sambhavanti hi bhadrāṇi
viparītāni cānaghāḥ
kāriṇāṁ guṇa-saṅgo ’sti
dehavān na hy akarma-kṛt

Synonyma

sambhavanti — existují; hi — vskutku; bhadrāṇi — příznivé, zbožné činnosti; viparītāni — pravý opak (nepříznivé, hříšné činnosti); ca — také; anaghāḥ — ó obyvatelé Vaikuṇṭhy, kteří jste prosti hříchu; kāriṇām — ploduchtivých pracovníků; guṇa-saṅgaḥ — znečištění třemi kvalitami přírody; asti — je; deha-vān — každý, kdo přijal toto hmotné tělo; na — ne; hi — vskutku; akarma-kṛt — nevykonávající žádné činy.

Překlad

Ó obyvatelé Vaikuṇṭhy, vy jste zcela prosti hříchu, ale všichni ti, kdo žijí v tomto hmotném světě, jsou karmī, ať už jednají zbožně či bezbožně. Mohou jednat oběma způsoby, protože jsou znečištěni třemi kvalitami přírody a musí se chovat podle toho. Kdo přijal hmotné tělo, nemůže být nečinný, a pro každého, kdo jedná pod vlivem kvalit hmotné přírody, je hříšné jednání nevyhnutelné. Všechny živé bytosti v tomto hmotném světě proto podléhají trestu.

Význam

Rozdíl mezi lidskými a ostatními bytostmi spočívá v tom, že člověk by měl jednat podle pokynů Ved. Lidé si bohužel vytvářejí vlastní způsoby jednání a Vedy přehlížejí. Všichni proto páchají hříšné činy a podléhají trestu.