Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.1.43

Verš

etair adharmo vijñātaḥ
sthānaṁ daṇḍasya yujyate
sarve karmānurodhena
daṇḍam arhanti kāriṇaḥ

Synonyma

etaiḥ — všemi těmito (svědky, počínaje bohem Slunce); adharmaḥ — odklon od usměrňujících zásad; vijñātaḥ — je známé; sthānam — správné místo; daṇḍasya — trestu; yujyate — je přijaté jako; sarve — všech; karma-anurodhena — s uvážením vykonaných činností; daṇḍam — trest; arhanti — zasluhují si; kāriṇaḥ — ti, kdo se dopouštějí hříšných činností.

Překlad

Trest si zasluhují ti, o kom tito mnozí svědkové doloží, že se odchýlili od svých předepsaných usměrnění. Každý, kdo se věnuje plodonosnému jednání, podléhá trestu úměrně svým hříšným činům.