Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.21.8-9

Verš

tatratyānāṁ divasa-madhyaṅgata eva sadādityas tapati savyenācalaṁ dakṣiṇena karoti; yatrodeti tasya ha samāna-sūtra-nipāte nimlocati yatra kvacana syandenābhitapati tasya haiṣa samāna-sūtra-nipāte prasvāpayati tatra gataṁ na paśyanti ye taṁ samanupaśyeran.

Synonyma

tatratyānām — pro živé bytosti sídlící na hoře Meru; divasa-madhyaṅgataḥ — umístěné jako v poledne; eva — vskutku; sadā — neustále; ādityaḥ — Slunce; tapati — zahřívá; savyena — nalevo; acalam — hora Sumeru; dakṣiṇena — napravo (Slunce se pohybuje směrem doprava vlivem větru vanoucího na pravou stranu); karoti — pohybuje se; yatra — bod, kde; udeti — vychází; tasya — toho postavení; ha — jistě; samāna-sūtra-nipāte — v bodu na protilehlé straně; nimlocati — slunce zapadá; yatra — kde; kvacana — někde; syandena — s potem; abhitapati — zahřívá (v poledne); tasya — toho; ha — jistě; eṣaḥ — to (Slunce); samāna-sūtra-nipāte — v bodu na protilehlé straně; prasvāpayati — Slunce způsobuje spánek (o půlnoci); tatra — tam; gatam — odešlé; na paśyanti — nevidí; ye — kdo; tam — západ slunce; samanupaśyeran — vidí.

Překlad

Živým bytostem sídlícím na hoře Sumeru je vždy velké horko, jako bývá v poledne, neboť mají Slunce neustále nad hlavou. Ačkoliv se Slunce pohybuje proti směru hodinových ručiček, obrácené k souhvězdím a s horou Sumeru po své levé straně, pohybuje se také po směru hodinových ručiček a zdá se mít horu po své pravé straně, protože ho ovlivňuje vítr dakṣiṇāvarta. Lidé žijící v zemích přímo naproti místu, kde je poprvé pozorován východ slunce, vidí, jak slunce právě zapadá. Když bychom vedli přímou linku z bodu, kde je Slunce v poledne, lidé v zemích na jejím opačném konci by měli půlnoc. Kdyby lidé, kteří sídlí v místech, kde slunce zapadá, odešli do zemí na protilehlé straně, neviděli by Slunce ve stejném postavení.