Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.21.10

Verš

yadā caindryāḥ puryāḥ pracalate pañcadaśa-ghaṭikābhir yāmyāṁ sapāda-koṭi-dvayaṁ yojanānāṁ sārdha-dvādaśa-lakṣāṇi sādhikāni copayāti.

Synonyma

yadā — když; ca — a; aindryāḥ — Indry; puryāḥ — ze sídla; pracalate — pohybuje se; pañcadaśa — patnácti; ghaṭikābhiḥ — půl hodiny (přesněji 24 minut); yāmyām — k Yamarājovu sídlu; sapāda-koṭi-dvayam22 500 000; yojanānāmyojanů; sārdha — a půl; dvādaśa-lakṣāṇi1 200 000; sādhikāni — o 25 000 více; ca — a; upayāti — přechází.

Překlad

Když Slunce putuje z Indrova sídla Devadhānī do Saṁyamanī, sídla Yamarāje, překoná vzdálenost 23 775 000 yojanů (304 320 000 kilometrů) za patnáct ghaṭik (šest hodin).

Význam

Vzdálenost vyjádřená slovem sādhikāni činí pañca-viṁśati-sahasrādhikāni neboli 25 000 yojanů. To plus 22 500 000 plus 1 250 000 yojanů je vzdálenost, kterou Slunce projde mezi každými dvěma městy. Součet činí 23 775 000 yojanů neboli 304 320 000 kilometrů. Celková oběžná dráha Slunce je čtyřnásobkem této vzdálenosti, tedy 95 100 000 yojanů (1 217 280 000 kilometrů).