Skip to main content

Synonyma

āviṣkṛta-bhuja-yugala-dvayam
který se zjevil se čtyřmi pažemi — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.3
ūru-dvayam
dvě stehna — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.27
dvayam
obě zbraně. — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.32
oba — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.34
pár — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.25
dva — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.20
obě — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.34
obojí — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.8
obojí (zabití démona a záchranu chlapců) — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.28
tyto dva obřady — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.14
dualita — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.37
jānu-dvayam
ke kolenům — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.23
kara-dvayam
dlaně — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.11
stana-dvayam
její prsa — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.53
její dvě ňadra — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.18
sapāda-koṭi-dvayam
22 500 000Śrīmad-bhāgavatam 5.21.10
pakṣa-dvayam
dvě čtrnáctidenní období — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.5
sapāda-ṛkṣa-dvayam
dvě a čtvrt souhvězdí podle hvězdářských výpočtů — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.5
tīrtha-dvayam
tyto dva druhy svatých míst — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.19
tat-dvayam
Oni dva — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.5
tito dva — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.55