Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.18.27

Verš

yaṁ loka-pālāḥ kila matsara-jvarā
hitvā yatanto ’pi pṛthak sametya ca
pātuṁ na śekur dvi-padaś catuṣ-padaḥ
sarīsṛpaṁ sthāṇu yad atra dṛśyate

Synonyma

yam — koho (Tebe); loka-pālāḥ — velcí vůdci vesmíru, počínaje Pánem Brahmou; kila — o druhých ani nemluvě; matsara-jvarāḥ — kteří trpí horečkou závisti; hitvā — ponechávají stranou; yatantaḥ — snaží se; api — ačkoliv; pṛthak — odděleně; sametya — společně; ca — také; pātum — chránit; na — ne; śekuḥ — schopni; dvi-padaḥ — dvounozí; catuḥ-padaḥ — čtyřnozí; sarīsṛpam — plazi; sthāṇu — nehybní; yat — cokoliv; atra — v tomto hmotném světě; dṛśyate — je vidět.

Překlad

Můj Pane, všichni — počínaje velkými vůdci vesmíru, jako je Pán Brahmā a další polobozi, až po politické vůdce tohoto světa — chovají závist vůči Tvé autoritě. Bez Tvé pomoci však ani samostatně, ani společně nedokáží udržovat nesčetné živé bytosti ve vesmíru. Ty jsi ve skutečnosti jediným, kdo udržuje všechny lidské bytosti, zvířata, jako jsou krávy a osli, rostliny, plazy, ptáky, hory a vše ostatní, co lze v tomto hmotném světě spatřit.

Význam

Módou materialistů je soupeřit s mocí Boha. Když se takzvaní vědci snaží ve svých laboratořích vyrobit živé bytosti, je jejich jediným cílem stavět se vyzývavě vůči talentu a schopnostem Nejvyšší Osobnosti Božství. Tomu se říká iluze. Tento postoj existuje i na vyšších planetárních soustavách, kde sídlí mocní polobozi, jako je Pán Brahmā, Pán Śiva a další. V tomto světě je každý posedlý falešnou pýchou, přestože je ve všech svých snahách neúspěšný. Když se členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy obracejí na takzvané dobrodince, kteří údajně chtějí pomáhat chudým, slyší od nich: “Vy jen marníte čas, zatímco já dávám najíst spoustám hladovějících lidí.” Tyto nicotné snahy, ať už jednotlivců nebo skupin, však bohužel neřeší problémy nikoho.

Takzvaní svāmī se někdy dychtivě snaží živit chudé lidi, které považují za daridra-nārāyaṇy, Pánovy inkarnace v podobách žebráků. Místo aby sloužili původnímu, svrchovanému Nārāyaṇovi, slouží raději vymyšlenému daridra-nārāyaṇovi. Říkají: “Nepropagujte službu Pánu Nārāyaṇovi. Lépe je sloužit hladovějícím lidem světa.” Plány těchto materialistů, ať už jednotlivé či společné, v rámci Spojených národů, se bohužel nemohou nikdy uskutečnit. Pravda je taková, že milióny lidí, zvířat, ptáků a stromů—všechny živé bytosti — zaopatřuje výhradně Nejvyšší Osobnost Božství. Eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān — jedna osoba, Nejvyšší Pán, dodává veškeré životní nezbytnosti všem ostatním živým bytostem. Zpochybňovat autoritu Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnosti Božství, je činností asurů (démonů). Někdy jsou však i surové neboli oddaní zmateni iluzorní energií a falešně se prohlašují za udržovatele celého vesmíru. Takové události jsou popsány v desátém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, kde Śukadeva Gosvāmī vypráví, jak Pán Brahmā a král Indra zpychli a jak je nakonec Kṛṣṇa potrestal.