Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.18.28

Verš

bhavān yugāntārṇava ūrmi-mālini
kṣoṇīm imām oṣadhi-vīrudhāṁ nidhim
mayā sahoru kramate ’ja ojasā
tasmai jagat-prāṇa-gaṇātmane nama iti

Synonyma

bhavān — Ty, Pane; yuga-anta-arṇave — ve vodách zpustošení na konci věku; ūrmi-mālini — s řadami velikých vln; kṣoṇīm — planeta Země; imām — tato; oṣadhi-vīrudhām — nejrůznějších bylin a léčiv; nidhim — zásobárna; mayā — mě; saha — s; uru — veliký; kramate — zdolával jsi; aja — ó Nezrozený; ojasā — rychlostí; tasmai — Jemu; jagat — celého vesmíru; prāṇa-gaṇa-ātmane — prvotní zdroj života; namaḥ — uctivé poklony; iti — takto.

Překlad

Ó všemocný Pane, na konci věku byla tato planeta Země, která je zdrojem nejrůznějších bylin, léčivých rostlin a stromů, zaplavena vodou a tonula ve vlnách zpustošení. Tehdy jsi mě i Zemi ochránil a brázdil jsi moře velkou rychlostí. Ó Nezrozený, jsi skutečným udržovatelem celého vesmírného stvoření, a proto jsi příčinou všech živých bytostí. Skládám Ti uctivé poklony.

Význam

Závistiví lidé nedokáží ocenit, jak úžasným způsobem Pán tvoří, udržuje a ničí vesmír, ale oddaní Pána tomu dokonale rozumějí. Oddaní vidí za úžasným chodem hmotné přírody Pánovo jednání. V Bhagavad-gītě (9.10) Pán říká:

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate

“Tato hmotná příroda jedná pod Mým vedením, ó synu Kuntī, a vydává všechny pohyblivé a nehybné bytosti. Podle jejích zákonů je tento projev znovu a znovu tvořen a ničen.” Všechny úžasné proměny přírody se odehrávají pod dohledem Nejvyšší Osobnosti Božství. Závistiví lidé to nevidí, ale oddaný — přestože je velice pokorný a třeba i nevzdělaný — ví, že za všemi činnostmi přírody se skrývá svrchovaná ruka Nejvyšší Bytosti.