Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.23.25

Verš

devya ūcuḥ
aho iyaṁ vadhūr dhanyā
yā caivaṁ bhū-bhujāṁ patim
sarvātmanā patiṁ bheje
yajñeśaṁ śrīr vadhūr iva

Synonyma

devyaḥ ūcuḥ — manželky polobohů pravily; aho — běda; iyam — tato; vadhūḥ — manželka; dhanyā — nejslavnější; — která; ca — také; evam — jako; bhū — světa; bhujām — všech králů; patim — král; sarva-ātmanā — s plným pochopením; patim — manžela; bheje — uctívala; yajña-īśam — Pána Viṣṇua; śrīḥ — bohyně štěstí; vadhūḥ — manželka; iva — jako.

Překlad

Manželky polobohů pravily: Sláva královně Arci! Je vidět, že tato královna velkého krále Pṛthua, vládce všech králů světa, sloužila svému muži myslí, slovy a tělem právě tak, jako bohyně štěstí slouží Nejvyšší Osobnosti Božství, Yajñeśovi neboli Viṣṇuovi.

Význam

Slova yajñeśaṁ śrīr vadhūr iva vyjadřují, že královna Arci sloužila svému manželovi stejně, jako bohyně štěstí slouží Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇuovi. I v dějinách tohoto světa vidíme, že když Pán Kṛṣṇa, nejvyšší Viṣṇu, vládl ve Dvārace, královna Rukmiṇī, která byla Jeho hlavní královnou, Mu osobně sloužila, přestože měla k dispozici stovky služebných. I bohyně štěstí na vaikuṇṭhských planetách slouží Nārāyaṇovi osobně, přestože je tam připraveno sloužit Pánu mnoho tisíc oddaných. Stejně jednají i manželky polobohů a v dřívějších dobách se touto zásadou řídily i ženy obyčejných mužů. Ve védské civilizaci neexistovala rozluka manželství na základě člověkem vytvořených zákonů, jako je zákon o rozvodu. Je třeba pochopit nezbytnost zachování rodiny v lidské společnosti a tento umělý rozvodový zákon zrušit. Manželé mají žít společně ve vědomí Kṛṣṇy a kráčet ve stopách Lakṣmī-Nārāyaṇa či Kṛṣṇy a Rukmiṇī. To na světě umožní soulad a mír.