Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.18.9-10

Verš

vatsaṁ kalpaya me vīra
yenāhaṁ vatsalā tava
dhokṣye kṣīramayān kāmān
anurūpaṁ ca dohanam
dogdhāraṁ ca mahā-bāho
bhūtānāṁ bhūta-bhāvana
annam īpsitam ūrjasvad
bhagavān vāñchate yadi

Synonyma

vatsam — tele; kalpaya — obstarej; me — pro mě; vīra — ó hrdino; yena — jehož prostřednictvím; aham — já; vatsalā — plná lásky; tava — tvé; dhokṣye — splním; kṣīra-mayān — v podobě mléka; kāmān — vytoužené potřeby; anurūpam — podle různých živých bytostí; ca — také; dohanam — nádobu na dojení; dogdhāram — dojiče; ca — také; mahā-bāho — ó ty s mocnými pažemi; bhūtānām — všech živých bytostí; bhūta-bhāvana — ó ochránce živých bytostí; annam — obilí; īpsitam — vytoužené; ūrjaḥ-vat — dávající obživu; bhagavān — ty, úctyhodný; vāñchate — přeješ si; yadi — jestliže.

Překlad

Ó velký hrdino, jsi ochránce živých bytostí. Jestliže jim toužíš pomoci tím, že jim dáš dostatečné množství obilí, a chceš-li jim zaopatřit obživu mým mlékem, obstarej pro tento účel vhodné tele, nádobu na mléko a také dojiče, který tuto práci zastane. Jelikož budu své tele velmi milovat, tvá touha získat mé mléko se ti splní.

Význam

Zde jsou podrobné pokyny k dojení krávy. Nejprve musí mít kráva tele, aby z lásky k němu dobrovolně dávala dostatek mléka. Dále musí být připravený zkušený dojič a vhodná nádoba na mléko. Stejně jako kráva nemůže dát dostatek mléka bez lásky ke svému teleti, Země nemůže vydat dostatek životních potřeb, aniž by cítila náklonnost k osobám vědomým si Kṛṣṇy. I když podobu krávy, kterou Země měla, můžeme chápat obrazně, význam je zcela jasný. Stejně jako tele dokáže od krávy získat mléko, všechny živé bytosti — i zvířata, ptáci, včely, plazi a vodní živočichové — mohou od planety Země dostat svou potravu, jestliže lidé nejsou asat neboli adhṛta-vrata, jak jsme rozebírali dříve. Jakmile se lidská společnost stane asat, bezbožnou neboli zbavenou vědomí Kṛṣṇy, trpí tím celý svět. Když se lidé chovají tak, jak mají, je dostatek potravy i pro zvířata, která jsou pak šťastná. Bezbožný člověk, který si není vědom své povinnosti chránit a živit zvířata, je místo toho zabíjí, aby vyvážil nedostatečnou úrodu obilí. Tím pádem není nikdo spokojený, a to je příčina současné situace v dnešním světě.