Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.23.39

Verš

tenāṣṭa-lokapa-vihāra-kulācalendra-
droṇīṣv anaṅga-sakha-māruta-saubhagāsu
siddhair nuto dyudhuni-pāta-śiva-svanāsu
reme ciraṁ dhanadaval-lalanā-varūthī

Synonyma

tena — tím letadlem; aṣṭa-loka-pa — vládnoucích božstev osmi nebeských planet; vihāra — místa zábav; kula-acala-indra — krále hor (Meru); droṇīṣu — v údolích; anaṅga — vášně; sakha — společníci; māruta — s vánky; saubhagāsu — překrásné; siddhaiḥ — Siddhy; nutaḥ — opěvované; dyu-dhuni — Gangy; pāta — padání; śiva-svanāsu — znějící příznivými zvuky; reme — užíval; ciram — po dlouhou dobu; dhanada-vat — jako Kuvera; lalanā — dívkami; varūthī — obklopený.

Překlad

Cestoval ve svém vzdušném zámku do rozkošných údolí hory Meru, jejichž krásu ještě zvyšovaly chladivé, mírné a voňavé vánky, podněcující vášeň. V těchto údolích obvykle tráví příjemné chvíle Kuvera, pokladník bohů, obklopený krásnými ženami a opěvovaný Siddhy. Kardama Muni, doprovázen krásnými dívkami a svou manželkou, tam také odešel a užíval si po mnoho a mnoho let.

Význam

Kuvera je jeden z osmi polobohů, kteří mají na starost osm světových stran ve vesmíru. Je řečeno, že Indra má na starost východní stranu vesmíru, kde se nacházejí nebeské planety neboli ráj. Agni má na starost jihovýchodní část vesmíru; Yama, polobůh, který trestá hříšníky, má na starost jižní část; Nirṛti má na starosti jihozápadní část vesmíru; Varuṇa, polobůh, který zodpovídá za vody, má na starost západní část; Vāyu, který ovládá vítr a má křídla, s jejichž pomocí cestuje vzduchem, má na starost severozápadní část vesmíru a Kuvera, pokladník polobohů, má na starost severní část vesmíru. Všichni tito polobozi vyhledávají radovánky v údolích hory Meru, která se nachází kdesi mezi Sluncem a Zemí. Kardama Muni ve svém vzdušném zámku procestoval všech osm směrů, kterým vládnou výše uvedení polobozi, a stejně jako polobozi odcházejí na horu Meru, i on tam odešel užívat života. Když člověka obklopují mladé, krásné dívky, přirozeně se v něm probudí touha po sexu. Kardama Muni byl sexuálně vzrušený a užíval si se svou ženou v této části hory Meru po mnoho a mnoho let. Jeho pohlavní život však opěvovalo mnoho Siddhů (bytostí, které dosáhly dokonalosti), protože jeho cílem bylo přivést na svět dobré potomstvo pro dobro celého vesmíru.