Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.23.40

Verš

vaiśrambhake surasane
nandane puṣpabhadrake
mānase caitrarathye ca
sa reme rāmayā rataḥ

Synonyma

vaiśrambhake — v zahradě Vaiśrambhace; surasane — v Surasaně; nandane — v Nandaně; puṣpabhadrake — v Puṣpabhadrace; mānase — u jezera Mānasa-sarovara; caitrarathye — v Caitrarathye; ca — a; saḥ — on; reme — užíval si; rāmayā — svou manželkou; rataḥ — uspokojován.

Překlad

Uspokojován svou manželkou si užíval ve vzdušném zámku nejen na hoře Meru, ale také v různých zahradách, které se jmenovaly Vaiśrambhaka, Surasana, Nandana, Puṣpabhadraka a Caitrarathya, a u jezera Mānasa-sarovara.