Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.7.41

Verš

nāntaṁ vidāmy aham amī munayo ’gra-jās te
māyā-balasya puruṣasya kuto ’varā ye
gāyan guṇān daśa-śatānana ādi-devaḥ
śeṣo ’dhunāpi samavasyati nāsya pāram

Synonyma

na — nikdy; antam — konec; vidāmi — znám; aham — já; amī — a všichni ti; munayaḥ — velcí mudrci; agra-jāḥ — narození před tebou; te — ty; māyā-balasya — všemocného; puruṣasya — Osobnosti Božství; kutaḥ — co říci o jiných; avarāḥ — kteří se narodili po nás; ye — ti; gāyan — zpíváním; guṇān — vlastnosti; daśa-śata-ānanaḥ — ten, který má deset stovek úst; ādi-devaḥ — první inkarnace Pána; śeṣaḥ — známý jako Śeṣa; adhunā — doposud; api — ani; samavasyati — může dosáhnout; na — ne; asya — Jeho; pāram — hranic.

Překlad

Ani já, ani všichni mudrci narození před tebou, neznáme plně všemocnost Osobnosti Božství. Co potom o Něm mohou vědět ostatní, kteří se narodili po nás? Ani Śeṣa, první inkarnace Pána, nemůže dosáhnout hranic tohoto poznání, přestože popisuje vlastnosti Pána deseti stovkami úst.

Význam

Všemocná Osobnost Božství projevuje mnoho energií, které se dělí na tři základní — vnitřní, vnější a okrajovou, přičemž ke každé z těchto energií patří nekonečné množství jejich různých expanzí. Nikdo tedy nemůže spočítat energetické expanze Pána, protože ani Pán Samotný v inkarnaci Śeṣi je nedokáže vyčíslit, přestože je neustále popisuje tisícem Svých úst.