Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.7.40

Verš

viṣṇor nu vīrya-gaṇanāṁ katamo ’rhatīha
yaḥ pārthivāny api kavir vimame rajāṁsi
caskambha yaḥ sva-rahasāskhalatā tri-pṛṣṭhaṁ
yasmāt tri-sāmya-sadanād uru-kampayānam

Synonyma

viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; nu — ale; vīrya — moc; gaṇanām — popisování; katamaḥ — kdo jiný; arhati — to může učinit; iha — v tomto světě; yaḥ — ten, kdo; pārthivāni — atomy; api — také; kaviḥ — velký vědec; vimame — mohl spočítat; rajāṁsi — částečky; caskambha — mohl získat; yaḥ — ten, kdo; sva-rahasā — Svojí nohou; askhalatā — aniž by Mu bylo bráněno; tri-pṛṣṭham — nejvyšší planetární prostor; yasmāt — kterým; tri-sāmya — neutrální stav tří kvalit; sadanāt — až po to místo; uru-kampayānam — velice pohnul.

Překlad

Kdo je schopen zcela popsat moc Pána Viṣṇua? Ani vědec, který by byl schopen spočítat všechny atomy ve vesmíru, by to nedokázal. Vždyť to byl právě On, kdo ve Své podobě Trivikramy zdvihl bez námahy Svoji nohu nad nejvyšší planetu Satyaloku, až do neutrálního stavu tří kvalit hmotné přírody. A všichni byli pohnuti.

Význam

Největším objevem materialistické vědy je odhalení atomové energie. Vědci však nedokáží ani odhadnout celkový počet atomů ve vesmíru. I kdyby je však někdo byl schopen spočítat nebo i kdyby byl schopen srolovat oblohu jako peřinu, přesto by nedokázal určit rozsah sil a energií Nejvyššího Pána. Pán se nazývá Trivikrama, protože jednou ve Své inkarnaci Vāmany natáhl Svoji nohu až nad nejvyšší planetární systém, Satyaloku, a dosáhl neutrálního stavu kvalit přírody neboli obalu hmotného světa. Kolem hmotného nebe existuje obal ze sedmi hmotných vrstev a Pán dokázal proniknout i tím. Prstem na noze vytvořil otvor, skrze který protéká do hmotného nebe voda z Oceánu příčin, a tento proud vody vytváří posvátnou řeku Gangu, která očišťuje planety tří světů. Transcendentální síle Viṣṇua se nikdo nevyrovná. Je všemocný, nikdo Mu není roven a nikdo není větší než On.