Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.10.44

Verš

ittham-bhāvena kathito
bhagavān bhagavattamaḥ
nettham-bhāvena hi paraṁ
draṣṭum arhanti sūrayaḥ

Synonyma

ittham — v těchto rysech; bhāvena — pro stvoření a zničení; kathitaḥ — popsán; bhagavān — Osobnost Božství; bhagavat-tamaḥ — velkými transcendentalisty; na — ne; ittham — v tomto; bhāvena — rysy; hi — pouze; param — nejslavnější; draṣṭum — vidět; arhanti — zasluhují; sūrayaḥ — velcí oddaní.

Překlad

Velcí transcendentalisté popisují tyto činnosti Nejvyšší Osobnosti Božství, ale čistí oddaní si zasluhují vidět ještě slavnější aspekty transcendence.

Význam

Pán není pouze stvořitelem a ničitelem hmotných světů, které jsou projevem Jeho různých energií. Je něčím víc, neboť má ještě vlastnost zvanou ānanda, blaženost. Tento Pánův rys blaženosti chápou jedině čistí oddaní a nikdo jiný. Impersonalista se spokojí pouze s pochopením všepronikajícího vlivu Pána, což se označuje jako realizace Brahmanu. Větší než impersonalista je mystik, který vidí Pána ve svém srdci jako Paramātmu, Jež je Jeho částečným zastoupením. Avšak čistí oddaní jsou ve skutečném přímém styku s Pánovou energií blaženosti (ānanda) prostřednictvím láskyplné služby. Pán je ve Svém věčném sídle na vaikuṇṭhských planetách vždy obklopen Svými společníky a užívá si transcendentální láskyplné služby Svých čistých oddaných v různých transcendentálních náladách. Čistí oddaní se proto v době, kdy je stvoření projevené, věnují oddané službě Pánu a plně využívají této příležitosti, aby se kvalifikovali pro vstup do Božího království. Bhagavad-gītā (18.55) to potvrzuje:

bhaktyā mām abhijānāti
yāvān yaś cāsmi tattvataḥ
tato māṁ tattvato jñātvā
viśate tad anantaram

Rozvíjením čisté oddané služby může člověk skutečně poznat Pána takového, jaký je, a naučit se pravé službě Pánu, což mu umožní vstoupit do Jeho přímé společnosti v některém z mnoha různých vztahů. Nejvznešenější vztahy k Pánu je možné mít na planetě Goloce Vṛndāvaně, kde se Pán Kṛṣṇa věnuje Svým zábavám s gopīmi a Svými oblíbenými zvířaty, kravami surabhi. Popis této transcendentální Kṛṣṇovy země najdeme v Brahma-saṁhitě, kterou Pán Śrī Caitanya prohlásil v tomto ohledu za nejautoritativnější zdroj informací.