Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.1.34

Verš

īśasya keśān vidur ambuvāhān
vāsas tu sandhyāṁ kuru-varya bhūmnaḥ
avyaktam āhur hṛdayaṁ manaś ca
sa candramāḥ sarva-vikāra-kośaḥ

Synonyma

īśasya — nejvyššího vládce; keśān — vlasy na hlavě; viduḥ — věz ode mne; ambu-vāhān — mraky, které přenášejí vodu; vāsaḥ tu — šaty; sandhyām — konec dne a noci; kuru-varya — ó nejlepší z Kuruovců; bhūmnaḥ — Všemocného; avyaktam — prvotní příčina hmotného stvoření; āhuḥ — je řečeno; hṛdayam — inteligence; manaḥ ca — a mysl; saḥ — On; candramāḥ — Měsíc; sarva-vikāra-kośaḥ — zdroj všech změn.

Překlad

Ó nejlepší mezi Kuruovci, mraky, které přenášejí vodu, jsou Jeho vlasy, konce dnů a nocí jsou Jeho šaty a nejvyšší příčina hmotného stvoření je Jeho inteligence. Jeho mysl je Měsíc, zdroj všech změn.