Skip to main content

Synonyma

avyaktam
neprojevený — Bg. 7.24, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.17, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.29
neprojevené — Bg. 12.1, Bg. 13.6-7, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.29, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.3, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.9.13-14
neprojeveného — Bg. 12.3-4, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.205
nezjištěný — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.5
prvotní příčina hmotného stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.34
neprojevená — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.10, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.15-19
neviditelná nebo neznámá živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.54
neviditelný (jehož nelze poznat pomocí mysli a smyslů) — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.20-21
celkovou hmotnou energii — Śrīmad-bhāgavatam 8.4.17-24
jehož nelze vnímat hmotnými smysly (ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ) — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.24
do neprojeveného — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.25
neprojevené (subtilní příčiny stvoření) — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.19
do neprojevené přírody (pradhāny) — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.12
hmotná příroda, prakṛtiŚrīmad-bhāgavatam 11.16.37
vyakta-avyaktam
projevené a neprojevené, hrubohmotné a jemnohmotné tělo — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.54
tento hmotný vesmírný projev, skládající se z příčiny a následku či hrubých a jemných podob — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.29