Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.6.22-23

Verš

avyād ajo ’ṅghri maṇimāṁs tava jānv athorū
yajño ’cyutaḥ kaṭi-taṭaṁ jaṭharaṁ hayāsyaḥ
hṛt keśavas tvad-ura īśa inas tu kaṇṭhaṁ
viṣṇur bhujaṁ mukham urukrama īśvaraḥ kam
cakry agrataḥ saha-gado harir astu paścāt
tvat-pārśvayor dhanur-asī madhu-hājanaś ca
koṇeṣu śaṅkha urugāya upary upendras
tārkṣyaḥ kṣitau haladharaḥ puruṣaḥ samantāt

Synonyma

avyāt — kéž chrání; ajaḥ — Pán Aja; aṅghri — nohy; maṇimān — Pán Maṇimān; tava — Tvoje; jānu — kolena; atha — poté; urū — stehna; yajñaḥ — Pán Yajña; acyutaḥ — Pán Acyuta; kaṭi-taṭam — horní část pasu; jaṭharam — břicho; hayāsyaḥ — Pán Hayagrīva; hṛt — srdce; keśavaḥ — Pán Keśava; tvat — Tvou; uraḥ — hruď; īśaḥ — nejvyšší vládce, Pán Īśa; inaḥ — Sūrya, bůh Slunce; tu — ale; kaṇṭham — krk; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu; bhujam — paže; mukham — ústa; urukramaḥ — Pán Urukrama; īśvaraḥ — Pán Īśvara; kam — hlavu; cakrī — Pán, jenž nosí disk; agrataḥ — vepředu; saha-gadaḥ — jenž nosí kyj; hariḥ — Pán Hari; astu — kéž zůstává; paścāt — vzadu; tvat-pārśvayoḥ — po obou bocích; dhanuḥ-asī — Pán, jenž nosí luk a meč; madhu- — ten, kdo zahubil démona Madhua; ajanaḥ — Pán Viṣṇu; ca — a; koṇeṣu — v koutech; śaṅkhaḥ — Pán, jenž nosí lasturu; urugāyaḥ — jenž je náležitě uctíván; upari — nahoře; upendraḥ — Pán Upendra; tārkṣyaḥ — Garuḍa; kṣitau — na zemském povrchu; haladharaḥ — Pán Haladhara; puruṣaḥ — Nejvyšší Osoba; samantāt — ze všech stran.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī sdělil Mahārājovi Parīkṣitovi, že gopī řádným způsobem ochránily své dítě, Kṛṣṇu, touto mantrou:) Kéž Aja chrání Tvoje nohy, Maṇimān Tvoje kolena, Yajña Tvoje stehna, Acyuta horní část Tvého pasu a Hayagrīva Tvoje břicho. Kéž Keśava chrání Tvoje srdce, Īśa Tvou hruď, bůh Slunce Tvůj krk, Viṣṇu Tvoje paže, Urukrama Tvůj obličej a Īśvara Tvou hlavu. Kéž Tě Cakrī chrání zepředu, Śrī Hari, Gadādharī, jenž nosí kyj, zezadu a kéž Tě Pán, jenž nosí luk a je známý jako nepřítel Madhua, společně s Pánem Ajanou, jenž nosí meč, chrání z obou stran. Kéž Tě Pán Urugāya, jenž nosí lasturu, chrání ve všech koutech, Upendra shora, Garuḍa na zemi a Nejvyšší Osoba, Pán Haladhara, ze všech stran.

Význam

Dokonce i v domech zemědělců, kteří nebyli z hlediska moderního civilizovaného života příliš pokročilí, ženy věděly, jak recitovat mantry, aby pomocí kravského trusu a kravské moči zajistily dětem ochranu. To byl jednoduchý a praktický způsob té nejlepší ochrany před nejhoršími nebezpečími. Lidé by to měli umět, neboť to patří k védské civilizaci.