Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.6.21

Verš

gopyaḥ saṁspṛṣṭa-salilā
aṅgeṣu karayoḥ pṛthak
nyasyātmany atha bālasya
bīja-nyāsam akurvata

Synonyma

gopyaḥ — gopī; saṁspṛṣṭa-salilāḥ — poté, co vzaly poháru s vodou a napily se; aṅgeṣu — na svá těla; karayoḥ — na své ruce; pṛthak — odděleně; nyasya — poté, co umístily písmena mantry; ātmani — na své; atha — potom; bālasya — dítěte; bīja-nyāsam — úkon zvaný mantra-nyāsa; akurvata — vykonaly.

Překlad

Gopī nejprve provedly ācaman, při němž vysrkly vodu z pravé ruky. Očistily svá těla a ruce nyāsa-mantrou a pak tutéž mantru umístily na tělo dítěte.

Význam

Nyāsa-mantra zahrnuje ācaman, což znamená nejprve vysrknout vodu z pravé ruky. Pro očištění těla jsou dány různé viṣṇu-mantry. Gopī a vlastně všichni lidé žijící rodinným životem znali způsob, jak se očistit pronášením védských hymnů. Gopī tímto způsobem nejprve očistily sebe a potom dítě, Kṛṣṇu. Aṅga-nyāsa a kara-nyāsa se provádí jednoduše tak, že člověk vysrkne trochu vody a pronese příslušnou mantru. Na začátku mantry se uvádí první písmeno daného jména následované anusvārou a slovem namaḥ: aṁ namo 'jas tavāṅghrī avyāt, maṁ namo maṇimāṁs tava jānunī avyāt a tak dále. Jelikož indické rodiny ztratily indickou kulturu, zapomněly, jak provádět aṅga-nyāsu, a nyní pouze holdují smyslovému požitku bez jakéhokoliv vyššího lidského poznání.