Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.4.41

Verš

viprā gāvaś ca vedāś ca
tapaḥ satyaṁ damaḥ śamaḥ
śraddhā dayā titikṣā ca
kratavaś ca hares tanūḥ

Synonyma

viprāḥ — brāhmaṇové; gāvaḥ ca — a krávy; vedāḥ ca — a védské poznání; tapaḥ — askeze; satyam — pravdomluvnost; damaḥ — ovládání smyslů; śamaḥ — ovládání mysli; śraddhā — víra; dayā — milosrdnost; titikṣā — snášenlivost; ca — také; kratavaḥ ca — jakož i oběti; hareḥ tanūḥ — jsou různé části těla Pána Viṣṇua.

Překlad

“Brāhmaṇové, krávy, védské poznání, askeze, pravdomluvnost, ovládání mysli a smyslů, víra, milosrdnost, snášenlivost a oběť jsou různé části těla Pána Viṣṇua a tvoří nedílnou součást božské civilizace.”

Význam

Když se klaníme Osobnosti Božství, říkáme:

namo brahmaṇya-devāya
go-brāhmaṇa-hitāya ca
jagad-dhitāya kṛṣṇāya
govindāya namo namaḥ

Když Kṛṣṇa přichází nastolit skutečně dokonalý společenský řád, osobně chrání krávy a brāhmaṇy (go-brāhmaṇa-hitāya ca). To je Jeho prvořadý zájem, neboť bez ochrany brāhmaṇů a krav nemůže existovat žádná lidská civilizace a šťastný a klidný život nepřipadá v úvahu. Proto se asurové stále zaměřují na zabíjení brāhmaṇů a krav. Zvláště v tomto věku, v Kali-yuze, se krávy zabíjejí na celém světě, a jakmile se objeví hnutí usilující o založení bráhmanské civilizace, lidé se bouří. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy považují za druh “vymývání mozků”. Jak mohou být tito záštiplní lidé ve své bezbožné civilizaci šťastní? Nejvyšší Osobnost Božství je trestá tím, že je život za životem udržuje v temnotě a posílá je níže a níže do zoufalých pekelných podmínek. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy zavádí bráhmanskou civilizaci, ale zvláště v západních zemích se mu asurové snaží klást mnoho překážek. Musíme to však snášet a toto hnutí i přesto nadále šířit pro dobro společnosti.