Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.12.28

Verš

kṛtyaṁ kim atrāsya khalasya jīvanaṁ
na vā amīṣāṁ ca satāṁ vihiṁsanam
dvayaṁ kathaṁ syād iti saṁvicintya
jñātvāviśat tuṇḍam aśeṣa-dṛg ghariḥ

Synonyma

kṛtyam kim — co dělat; atra — v této situaci; asya khalasya — tohoto záštiplného démona; jīvanam — život; na — neměl by být; — ani; amīṣām ca — a nevinných; satām — oddaných; vihiṁsanam — smrt; dvayam — obojí (zabití démona a záchranu chlapců); katham — jak; syāt — je možné; iti saṁvicintya — když o věci důkladně popřemýšlel; jñātvā — a rozhodl se, co udělá; aviśat — vstoupil; tuṇḍam — do tlamy démona; aśeṣa-dṛk hariḥ — Kṛṣṇa, jenž má neomezenou moc, znal minulost, budoucnost a přítomnost.

Překlad

Co by se mělo udělat? Jak mohlo být obojí-zabití démona i záchrana oddaných-provedeno zároveň? Kṛṣṇa, jenž má neomezenou moc, se rozhodl počkat na vhodnou příležitost, kdy zároveň zachrání chlapce a zabije démona. Potom vešel do Aghāsurovy tlamy.

Význam

Kṛṣṇa je ananta-vīrya-sarvajña, protože je Mu vše známo. Zná všechno do posledních podrobností, a proto pro Něho nebylo těžké najít způsob, jak zároveň zachránit chlapce a zabít démona. Rozhodl se tedy také vejít do démonovy tlamy.