Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.11.45

Verš

tau vatsa-pālakau bhūtvā
sarva-lokaika-pālakau
saprātar-āśau go-vatsāṁś
cārayantau viceratuḥ

Synonyma

tau — Kṛṣṇa a Balarāma; vatsa-pālakau — jako by opatrující telata; bhūtvā — poté, co se stali; sarva-loka-eka-pālakau — i když jsou těmi, kdo zaopatřují všechny živé bytosti po celém vesmíru; sa-prātaḥ-āśau — dojedli snídani; go-vatsān — všechna telata; cārayantau — pasoucí; viceratuḥ — toulali se z místa na místo.

Překlad

Po usmrcení démona dojedli Kṛṣṇa a Balarāma svou snídani, a přitom jak pokračovali v pasení telátek, putovali z místa na místo. Kṛṣṇa a Balarāma, Nejvyšší Osobnosti Božství, kteří udržují celé stvoření, pečovali o telata, jako kdyby byli obyčejnými pasáčky.

Význam

Paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām. Zabíjení duṣkṛtī v tomto hmotném světě tvořilo Kṛṣṇův každodenní program. Nijak to nenarušovalo Jeho každodenní povinnosti, neboť to pro Něho byla rutinní záležitost. Když pásl telátka na břehu řeky Yamuny, docházelo ke dvěma či třem takovým událostem každý den. Přestože šlo o vážné situace, zabíjet jednoho démona za druhým bylo Jeho běžnou činností.