Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.11.46

Verš

svaṁ svaṁ vatsa-kulaṁ sarve
pāyayiṣyanta ekadā
gatvā jalāśayābhyāśaṁ
pāyayitvā papur jalam

Synonyma

svam svam — každý své; vatsa-kulam — stádo telátek; sarve — všichni chlapci a s nimi Kṛṣṇa a Balarāma; pāyayiṣyantaḥ — když je chtěli napojit vodou; ekadā — jednoho dne; gatvā — šli; jala-āśaya-abhyāśam — k vodní nádrži; pāyayitvā — poté, co dali napít zvířatům; papuḥ jalam — sami také pili vodu.

Překlad

Jednoho dne přivedli všichni chlapci včetně Kṛṣṇy a Balarāmy svá stáda telat k vodní nádrži, aby jim dali napít. Poté, co se napojila zvířata, pili vodu i chlapci.