Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.13.20

Verš

yena caivābhipanno ’yaṁ
prāṇaiḥ priyatamair api
janaḥ sadyo viyujyeta
kim utānyair dhanādibhiḥ

Synonyma

yena — vlečen tímto časem; ca — a; eva — jistě; abhipannaḥ — přemožen; ayam — toto; prāṇaiḥ — se životem; priya-tamaiḥ — který je každému tím nejdražším; api — přestože; janaḥ — člověk; sadyaḥ — okamžitě; viyujyeta — vzdává se; kim uta anyaiḥ — nemluvě o jiných věcech; dhana-ādibhiḥ — jako je majetek, pocty, děti, země a dům.

Překlad

Každý, kdo je pod vlivem svrchovaného věčného času kāly, musí odevzdat svůj drahocenný život, nemluvě o jiných věcech jako je majetek, pocty, děti, země a dům.

Význam

Jednoho velkého indického vědce, který se zabýval plánováním, znenadání zavolal neoblomný věčný čas během jeho cesty na významné setkání plánovací komise, a on musel odevzdat svůj život, ženu, děti, dům, zemi, majetek a všechno ostatní. Během politických nepokojů v Indii a rozdělování na Pakistán a Hindustán muselo mnoho vlivných Indů odevzdat vlivem času život, jmění a slávu, a existují stovky a tisíce takových příkladů na celém světě a v celém vesmíru, které jsou výsledkem vlivu času. Závěr je tedy takový, že ve vesmíru neexistuje žádná mocná živá bytost, která by mohla přemoci vliv času. Mnoho básníků ve svých verších naříká nad vlivem času. Vlivem času dochází ve vesmírech k mnoha zničením a nikdo jim nemůže žádnými prostředky zabránit. I v našem každodenním životě přichází a odchází mnoho věcí bez našeho zásahu, které musíme snášet nebo kterými musíme trpět, aniž by nám bylo pomoci. Tak působí čas.