Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.13.21

Verš

pitṛ-bhrātṛ-suhṛt-putrā
hatās te vigataṁ vayam
ātmā ca jarayā grastaḥ
para-geham upāsase

Synonyma

pitṛ — otec; bhrātṛ — bratr; suhṛt — příznivci; putrāḥ — synové; hatāḥ — všichni mrtví; te — tví; vigatam — utratil; vayam — věk; ātmā — tělo; ca — také; jarayā — nemocí; grastaḥ — napadlé; para-geham — domov někoho jiného; upāsase — žiješ.

Překlad

Tvůj otec, bratr, všichni příznivci a synové zemřeli a odešli. Ty sám jsi promarnil většinu svého života, tvé tělo je teď chromé a žiješ v domově někoho jiného.

Význam

Králi je připomínána jeho pochybná situace, ovlivněná krutým časem, a měl by mít se svojí zkušeností více inteligence, aby viděl, co se s jeho vlastním životem může stát. Jeho otec Vicitravīrya zemřel před mnoha lety, když král a jeho bratři byli malé děti, a to, že byli správně vychováni, bylo zásluhou Bhīṣmadeva a jeho péče a starostlivosti. Pak zemřel jeho bratr Pāṇḍu. Pak na Kuruovském bitevním poli zemřelo jeho sto synů a všichni vnuci spolu s dalšími příznivci jako byl Bhīṣmadeva, Droṇācārya, Karṇa a mnoho jiných králů a přátel. Ztratil tedy všechny své lidi a peníze a nyní žil z milosti svého synovce, kterého přivedl do tolika těžkostí, ale přes všechny tyto zvraty myslel na to, jak stále jen prodlužovat svůj život. Vidura chtěl Dhṛtarāṣṭrovi ukázat, že každý se musí chránit svými činy a milostí Pána. Člověk musí svědomitě plnit svoji povinnost a ve výsledku záviset na svrchované autoritě. Žádný přítel, potomek, otec, bratr, stát a nikdo jiný neochrání toho, koho nechrání Nejvyšší Pán. Člověk má proto hledat ochranu Nejvyššího Pána, neboť lidská životní podoba je určena pro hledání této ochrany. Před pochybností své situace byl varován následujícími slovy.