Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.123

Verš

nibhṛta-marun-mano-’kṣa-dṛḍha-yoga-yujo hṛdi yan-
munaya upāsate tad arayo ’pi yayuḥ smaraṇāt
striya uragendra-bhoga-bhuja-daṇḍa-viṣakta-dhiyo
vayam api te samāḥ samadṛśo ’ṅghri-saroja-sudhāḥ

Synonyma

nibhṛta — ovládli; marut — životní vzduch; manaḥ — mysl; akṣa — smysly; dṛḍha — silné; yoga — mystické yoze; yujaḥ — kteří se věnují; hṛdi — v srdci; yat — kteří; munayaḥ — velcí mudrci; upāsate — uctívají; tat — toho; arayaḥ — nepřátelé; api — také; yayuḥ — dosáhli; smaraṇāt — vzpomínáním; striyaḥgopī; vraga-indra — hadů; bhoga — tak jako těla; bhuja — paže; daṇḍa — jako tyče; viṣakta — připoutané; dhiyaḥ — jejichž mysli; vayam api — my také; te — Tvoje; samāḥ — stejné jako ony; samadṛśaḥ — se stejnými extatickými emocemi; aṅghri-saroja — lotosových nohou; sudhāḥ — nektar.

Překlad

„,Velcí mudrci ovládají mysl a smysly praktikováním mystické yogy a ovládáním dechu. Takto zapojeni v mystické yoze vidí Nadduši ve svých srdcích a nakonec vstoupí do neosobního Brahmanu. Tohoto postavení však dosáhnou i nepřátelé Nejvyšší Osobnosti Božství jen díky tomu, že na Nejvyššího Pána myslí. Dívky z Vradži, gopī, však byly přitahované Kṛṣṇovou krásou a chtěly Ho objímat i s Jeho pažemi podobnými hadům. Gopī tak nakonec ochutnaly nektar Pánových lotosových nohou. Podobně můžeme nektar Jeho lotosových nohou ochutnat i my, Upaniṣady, následováním příkladu gopī.̀“

Význam