Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.85-86

Verš

yadyapi jagad-guru tumi — śāstra-jñānavān
pṛthivīte nāhi paṇḍita tomāra samāna
īśvarera kṛpā-leśa nāhika tomāte
ataeva īśvara-tattva nā pāra jānite

Synonyma

yadyapi — i když; jagat-guru — učitel mnoha žáků; tumi — ty; śāstra-jñānavān — zběhlý ve védském poznání; pṛthivīte — na této Zemi; nāhi — není; paṇḍita — učenec; tomāra samāna — tobě rovný; īśvarera — Nejvyšší Osobnosti Božství; kṛpā — milosti; leśa — trocha; nāhika — není; tomāte — na tobě; ataeva — proto; īśvara-tattva — Absolutní Pravdu (Nejvyšší Osobnost Božství); pāra — nejsi schopen; jānite — poznat.

Překlad

Gopīnātha Ācārya potom oslovil Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu: „Jsi nesmírně vzdělaný a jsi učitel mnoha žáků. Ve skutečnosti se ti žádný učenec na Zemi nevyrovná. Protože však nemáš ani trochu Pánovy milosti, nemůžeš Mu porozumět, ani když je přítomný ve tvém domě.“