Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.109

Verš

yāvān ahaṁ yathā-bhāvo
yad-rūpa-guṇa-karmakaḥ
tathaiva tattva-vijñānam
astu te mad-anugrahāt

Synonyma

yāvān — takový, jaký jsem ve své věčné podobě; aham — Já; yathā — jakýmkoliv způsobem; bhāvaḥ — transcendentální existence; yat — jakékoliv; rūpa — různé podoby a barvy; guṇa — vlastnosti; karmakaḥ — činnosti; tathā eva — přesně tak; tattva-vijñānam — skutečná realizace; astu — nechť je; te — tvoje; mat — Mojí; anugrahāt — bezpříčinnou milostí.

Překlad

„  ,Díky Mojí bezpříčinné milosti buď osvícen pravdou o Mé osobnosti a Mých projevech, vlastnostech a zábavách.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.9.32). Vysvětlení najdete v Ādi-līle 1.52.